Ak môžete, vyhnite sa pôžičkám na zmenku

euros

V súčasnosti patria medzi jedny z najobľúbenejších úverových produktov pôžičky na zmenku. Majú ich radi tak dlžníci, ako aj poskytovatelia pôžičiek a hneď si aj povieme prečo.

Z pohľadu poskytovateľa pôžičky ide o jeden z  najspoľahlivejších a najmenej rizikových spôsobov ručenia, a to z jedného prostého dôvodu. Vymáhateľnosť vyplatenia zmenky je vysoká a veriteľ preto nemá dôvod na prehnané obavy, že by svoje požičané peniaze nezískal späť! Nie je teda ničím prekvapujúcim, že ho ponúkajú prakticky všetky subjekty úverového trhu – od bánk, cez nebankové inštitúcie až po súkromných poskytovateľov pôžičiek.

Pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať sú zasa pôžičky podmienené ručením zmenkou príťažlivé preto, lebo sa dajú vybaviť skutočne veľmi rýchlobez zbytočných byrokratických prieťahov. Nemusíte preukazovať výšku svojich príjmov, ani predkladať výpisy z bankového účtu, veriteľa nezaujíma ani účel, na ktorý mienite požičané finančné prostriedky použiť a vo väčšine prípadov ani nenahliada do úverového registra, či nefigurujete na čiernom zozname neplatičov. Nemusíte si hľadať ručiteľov, ani zakladať svoj hnuteľný či nehnuteľný majetok.

Pri zmenkách hráte takpovediac vabank

K rýchlym peniazom sa takto môžu skutočne ľahko dostať aj nezamestnaní, nezarábajúci podnikatelia, či starobní alebo invalidní dôchodcovia. Poskytovatelia pôžičiek vám budú tvrdiť, že takáto pôžička je navyše aj bez akéhokoľvek ručenia, no nie je to celkom pravda! V skutočnosti ručíte zmenkou a to rozmenené na drobné znamená, že vlastne ručíte potenciálne celým svojím súkromným majetkom! Takže pozor na to a skôr než sa rozhodnete pre takýto druh pôžičky, radšej náš článok dočítajte do konca!

TIP: Požiadajte si o pôžičku prostredníctvom nášho on-line formulára. Spolupracujeme iba so serióznymi a korektnými nebankovými spoločnosťami, ktoré na vás nebudú skúšať neférové praktiky a rozhodnúť sa môžete skutočne pre typ úverového produktu, ktorý vám bude šitý na mieru a nebude pre vás predstavovať zbytočne vysoké riziko!

Čo je vlastne zmenka?

PodpisAle aby sme sa dostali ku koreňu veci, ujasnime si najprv, čo je to vlastne tá zmenka! Na prvý pohľad môže niekoho, kto sa v segmente úverov nevyzná, toto slovo povzbudzovať k nahliadnutiu do slovníka cudzích slov (napriek tomu, že ide o rýdzo slovenský termín), no celá problematika týkajúca sa zmeniek nie je taká zložitá, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Zmenka je cenný papier,  na ktorom je uvedené, že sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí. Zmenku vždy vystavuje veriteľ, teda subjekt, ktorý vám požičiava peniaze (hovoríme o ňom aj ako o majiteľovi zmenky). Vy ako dlžník, čiže osoba, ktorá si požičiava, jej podpísaním potvrdzujete svoje záväzkové vyhlásenie, ktoré vyplýva z vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

To v praxi znamená asi toľko, že ako dlžník ste podpísaním zmenky vyhlásili, že za zmenku zaplatíte veriteľovi dohodnutú sumu peňazí vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom. Banke, nebankovej spoločnosti alebo súkromnému poskytovateľovi pôžičky čoby veriteľovi tak vyplýva právo na zaplatenie tejto špecifikovanej finančnej pohľadávky z vašej strany ako dlžníka. Je to jednoznačné: vy máte povinnosť platiťveriteľ má právo na plnenie! Vyvliecť sa z toho nedá nijakým spôsobom!

Pozor na bianko zmenky!

To zatiaľ hovoríme o klasickej zmenke, na ktorej je uvedené koľko a komu dlžíte, dátum vyplnenia zmenky, dátum jej splatnosti, spôsob a podmienky úhrady. Využíva sa hlavne pri krátkodobých pôžičkách na nižšie sumy. Inými slovami: požičiate si a na zmenke sa zaviažete, že vo vopred určený deň splatnosti veriteľovi zaplatíte istinu (teda to, čo ste si požičali), plus úrok a poplatky.

Teraz však pozor! Pri poskytovaní rôznych úverových produktov, a to najmä pri pôžičkách od nebankových subjektov, nastáva situácia, že nepodpisujete obyčajnú, ale takzvanú bianko zmenku. A tá pre vás predstavuje veľké riziko!

Prečo? O čo vlastne ide? Bianko zmenka je taká zmenka, u ktorej nie je vyplnená suma, ktorú za ňu má dlžník zaplatiť. Slovo bianko, majúce svoj pôvod v taliančine, s významom “biely”, “čistý” alebo “prázdny” hovorí v tomto prípade asi za všetko.

Jej podpísaním sa ako dlžník dobrovoľne zaväzujete vrátiť dopredu neurčenú sumu peňazí.

Sumu na bianko zmenku je oprávnený zapísať len veriteľ za vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

To znamená asi toľko, že ak ručíte bianko zmenkou, podpíšete listinu, na ktorej nie je napísaná žiadna výška sumy vášho budúceho záväzku vyplývajúceho z poskytnutia pôžičky. Sumu do nej zapíše veriteľ napríklad vtedy, keď prestanete platiť dohodnuté mesačné splátky, čiže povedané jazykom finančníkov – porušíte splátkový kalendár.

To, že zrejme nepôjde o malú sumu peňazí už asi tušíte a…. nemýlite sa! Tým, že ste prestali splácať a porušili tým podmienky úverovej zmluvy, zmenka sa stáva okamžite splatnou a veriteľ má od vás právo vymáhať zvyšnú, zatiaľ nesplatenú časť pôžičky.

Na bianko zmenku tak napíše nielen sumu istiny so zmluvne dohodnutými úrokmi, ale aj rôzne poplatky a sankcie za omeškanie so splátkami. Výsledok? Konečná výška pohľadávky zo strany veriteľa väčšinou aj niekoľkonásobne prevyšuje sumu požičaného finančného obnosu.

TIP: Ak môžete, radšej hľadajte pôžičky, ktoré na zabezpečenie splácania nepoužívajú ručenie zmenkou. Možností, ako sa dostať k rýchlym peniazom, ktoré teraz akútne potrebujete, je vždy viacero. Ak si požiadate o pôžičku on-line u nás, ozve sa vám operátor jednej z našich preverených nebankových spoločností so solídnou ponukou, ktorá bude riešiť váš momentálny nedostatok finančných prostriedkov bez zbytočných rizík.

Ani neviete ako a môžete začať kvôli takejto prekérnej situácii lietať vo veľmi nepríjemnom maléri. Požičaná tisícovka môže narásť v najhoršom prípade až na štvorciferný dlh, ktorý, ak ste boli už predtým na tom finančne zle, nebudete schopní vyrovnať.

Súdy o nárokoch zo zmenky rozhodujú v skrátenom konaní!

SúdVzhľadom na legitímne právo veriteľa na zaplatenie tejto pohľadávky nasleduje v takomto prípade takmer vždy štandardný postup. Veriteľ sa obráti na súd, ktorý na základe zmenky (ktorá je preň jednoznačným dôkazom o vašom záväzku vyrovnať dlh bez prieťahov vydá zmenkový platobný rozkaz.

Ak tento platobný rozkaz nie ste vzhľadom na svoju neutešenú finančnú situáciu schopní splniť, na scénu nastupuje exekútor, ktorý sa s vami nebude maznať a uloží exekúciu prakticky na všetko, čo mu zákonné limity dovoľujú. A aj exekučné konanie prebieha veľmi rýchlo!

Aby sme vás však len nestrašili: ak ste schopní poctivo splácať pôžičku a striktne dodržiavať splátkový kalendár, nemusíte mať žiadne obavy! Ako už sme uviedli vyššie, veriteľ si s vami nemôže svojvoľne robiť čo chce len preto, že ste mu podpísali bianko zmenku.

Musí totiž rešpektovať všetky ustanovenia dohodnuté v zmluve o pôžičke. Keby to tak nebolo, to by už bola iná kapitola a išlo by o úžeru. Na tú pri nebankových spoločnostiach nenatrafíte, ale pri súkromných poskytovateľoch pôžičiek je namieste zostať ostražitými. Stále totiž existuje mnoho podvodníkov, ktorí sú schopní zneužiť tiesnivú situáciu neskúsených, príliš dôverčivých alebo rozumovo menej vyspelých ľudí na vlastné obohatenie.

Záver

Ak ste si istí, že v budúcnosti budete schopní si bez problémov plniť svoje záväzky vyplývajúce z pôžičky, môžete to skúsiť aj s ručením zmenkou, no vo všeobecnosti tento typ úverovania neodporúčame.

Požiadajte si o pôžičku vyplnením kontaktného on-line formulára a dozviete sa, ktorý úverový produkt je pre vašu momentálnu situáciu najoptimálnejší, najvýhodnejší a, samozrejme, aj najmenej rizikový.

Žiadosť je nezáväzná, bezplatná a Vaše osobné údaje nebudú použité na žiadne reklamné a iné marketingové účely.