Bez zmluvy nepožičiavajte známym ani rodine

Súčasná doba je ťažká a mnohokrát so sebou prináša finančné nároky, ktoré v niektorých obdobiach prevyšujú naše možnosti a presahujú rezervy, ktoré sa nám podarilo našetriť. Riešením je v takýchto prípadoch najčastejšie požičanie peňazí – niekedy nižších, inokedy aj vyšších súm.

Štatistiky hovoria o tom, že ľudia si najčastejšie požičiavajú formou spotrebných úverov alebo pôžičiek od nebankových inštitúcií. Na druhom mieste sú pôžičky od súkromných poskytovateľov a až v závese je požičiavanie peňazí od rodiny či známych.

Je za tým trochu psychológie: vo väčšine prípadov totiž „hanba“ z nedostatku peňažných prostriedkov prevýši vnútorné pnutie požiadať o pomoc kamaráta, kolegu, alebo brata. Ľudia preto radšej „v tichosti“ skúšajú získať peniaze z iných zdrojov tak, aby sa najlepšie nikto z blízkych nič nedozvedel.

Nie je to, samozrejme, železné pravidlo! Všetko závisí od individuality osobnosti, sú ľudia, ktorí v prípade núdze takéto veci neriešia a v podstate bez ostychu a na rovinu prídu za vami s prosbou, či by ste im požičali.

Nebojte sa povedať nie!

To, ako sa v takom prípade rozhodnete, je plne na vás, ale skôr, než súhlasne prikývnete hlavou, myslite na to, že ide o vaše ťažko nasporené peniaze, o ktoré v konečnom dôsledku môžete prísť! Pretože, či už tomu prikladáte vážnosť alebo nie, každá pôžička pre veriteľa predstavuje takéto riziko! Keby to tak nebolo, žiadna banka by si nepýtala od záujemcu o úver potvrdenia o príjmoch, nelustrovala by si ho v úverových registroch a nežiadala by o ručenie za úver.

rsz_fin_problemyNemusí to byť prípad vášho kolegu, ktorý za vami prišiel s prosbou o finančnú výpomoc, ale prax hovorí aj o tom, že k požičiavaniu od známych či rodiny sa uchyľujú aj ľudia, ktorí sa ocitli (a niekedy aj vlastnou vinou) v takej finančnej mizérii, ktorá im prakticky znemožňuje získať peniaze nielen od banky, ale aj nebankovej spoločnosti! Vedia totiž, že keďže nie ste subjekt finančného trhu, ktorý má licenciu na požičiavanie, nemáte možnosť nahliadať do úverových registrov.

Potvrdenie o príjme si tiež asi pýtať nebudete, maximálne sa kolegu spýtate, na čo tie peniaze vlastne potrebuje. Vymyslieť si nejaký relevantný dôvod už pre neho bude najmenej!

Takže pozor, pretože ak by išlo o takýto alebo tomu podobný scenár, bezhlavé „áno“ vás môže v budúcnosti stáť veľa nervov, ťažkostí, opletačiek so súdmi, ale v najhoršom prípade už svoje peniaze nikdy neuvidíte!

TIP: prečítajte si náš starší článok o rizikách pôžičiek od súkromných osôb.

Základnou zásadou preto je: nerozhodujte sa rýchlo a nechajte si čas na rozmyslenie! Ak sa na vás známy snažil akýmkoľvek spôsobom tlačil, berte to akoby sa pred vami práve rozsvietila červená kontrolka s nápisom „niečo tu smrdí – radšej ruky preč“! Ak mu (s najväčšou pravdepodobnosťou) nepožičali v banke, tak vedia prečo a nerobte to ani vy!

Najrozumnejšie je vždy držať sa zásady nikomu nepožičiavať svoje peniaze. Nebojte sa odmietnuť ani blízkeho z kruhu svojej rodiny. Je to vaše rozhodnutie, na ktoré máte plné právo a brat či kolega sa kvôli tomu nemôžu na vás hnevať. Verte, že kvôli tomu sa vaše vzájomné vzťahy nepošramotia. Ak by však došlo neskôr k problémom so splácaním – keď aj z objektívnej príčiny – mohlo by to celé skončiť veľmi nepríjemným súdnym sporom a nepriateľstvom do konca života!

TIP: Ak známy či blízky prišiel za vami s tým, že si chce požičať, nasmerujte ho do banky. Ak vysvitne, že sa obáva, že mu tam úver neschvália, jeho možnosti nie sú stále vyčerpané. Môže si požičať u niektorej z nebankových spoločností. Je pravda, že niektoré z nich nemajú najlepšiu povesť, ale netreba to tak rýchlo vešať na klinec.

Ak si podá žiadosť o pôžičku prostredníctvom nášho online formulára, nemusí mať dôvod na obavy. Ozvú sa mu iba nami overené subjekty, u ktorých garantujeme serióznosť a korektný prístup.

Ak však ide o naozaj blízkeho človeka, alebo niekoho z rodiny, u koho veľmi dobre poznáte celkové pomery aj spôsob života, nemusíte za každých okolností povedať „nie“. Platí tu však jedna dôležitá zásada: nikdy nepožičiavajte na dobré slovo! Pri pôžičke medzi súkromnými osobami je síce prípustná aj ústna dohoda, no z hľadiska prípadného neskoršieho dokazovania by z právneho hľadiska išlo o slovo proti slovu.

Aj ústna dohoda je platná, ale vysoko riziková!

Neznamená to však, že akákoľvek pôžička uzavretá na základe ústnej dohody je automaticky nevymožiteľná. Domáhať sa spravodlivosti môžete na súde aj v takomto prípade, no musíte mať dôkaz! A tým môže byť buď svedok alebo výpis z bankového účtu, prípadne e-mailová komunikácia alebo sms správy v mobilnom telefóne, ktoré sa týkajú pôžičky.

Preto, ak ste sa napriek všetkým rizikám – a opäť prízvukujeme, že tie nie sú malé – rozhodli, že peniaze požičiate bez papiera, držte sa aspoň nasledujúcich zásad, ktoré vám ušetria prípadné trhanie si vlasov v budúcnosti:

  • peniaze preveďte na jeho bankový účet a do popisu uveďte informácie, ktoré budú platbu jednoznačne identifikovať ako vami poskytnutú pôžičku
  • pokiaľ možno VŽDY trvajte na svedkovi, ktorý v prípade súdneho sporu bude vedieť potvrdiť, že ste sa s dlžníkom dohodli na spôsobe vrátenia požičaného obnosu, ale aj dni splatnosti (v opačnom prípade môže dlžník argumentovať tým, že ešte vám peniaze nemusel vracať, lebo ste sa dohodli na splatnosti neskôr = a bez svedka pôjde v takomto prípade iba o „preťahovanie lanom“, čiže zasa len slovo proti slovu).

Čo je na papieri, to je dané

Právny vzťah zo zmluvy o pôžičke vzniká na základe dohody medzi zmluvnými stranami, no najistejšie je, keď sa táto dohoda spíše vo forme riadnej papierovej zmluvy a podpíšu ju dlžník aj veriteľ.

rsz_platbaTo, ako bude vaša zmluva o pôžičke vyzerať je plne na vás – jej forma nie je nijakým spôsobom zákonne predpísaná. Aby ste však mali plnú právnu istotu, nezabudnite v nej označiť seba ako veriteľa a známeho ako dlžníka, uviesť predmet zmluvy (ktorým je požičanie dohodnutej sumy peňazí v konkrétnej výške), určiť presný spôsob a čas odovzdania peňazí dlžníkovi, spôsob vrátenia peňazí zo strany dlžníka a splatnosť pôžičky.

Zmluvne môžete dohodnúť aj úroky, alebo sa dohodnete, že ide o bezúročnú pôžičku. Plnenie zo strany dlžníka (čiže vrátenie dlhu) si s ním tiež môžete dohodnúť podľa potreby buď jednorazovo alebo v splátkach. Vždy to však treba do zmluvy jasne uviesť! Vhodné je nezabudnúť ani na určenie podmienok v prípade nedodržania termínu splatnosti a stanovenie výšky úrokov z omeškania. Ak vás zaujíma viac, prečítajte si aj tento článok o zmluve o pôžičke.

Ak si neviete dať rady sami, pohľadajte na internete vzor zmluvy o pôžičke a upravte si ho podľa seba. Ak chcete vsadiť na stopercentnú istotu, môžete navštíviť právnika, ktorý vám ju pripraví odborne a individuálne špeciálne pre vás.

Záver

Skúsenosti z praxe hovoria, že ak už ste sa rozhodli požičať známym, najhoršou formou je ústna dohoda, čiže ľudovo povedané, pôžička na dobré slovo! Keď ide o peniaze, vždy je to závažné, preto nebuďte ľahkovážni. Radšej si všetko ošetrite riadne pripravenou a podpísanou zmluvou o pôžičke.

Najlepšia rada, ktorú vám však môžeme dať je: radšej nepôžičiavajte vôbec a bez výnimky! Ľudí, ktorí vás požiadajú o finančnú výpomoc radšej odkážte na získanie pôžičky od niektorej z nebankových spoločností. Ak je vysoká pravdepodobnosť, že nebudú schopní peniaze vrátiť, finančné inštitúcie to zistia a pôžičku zamietnu.

Vy ako fyzická osoba máte len obmedzenú možnosť overiť si, aká je jeho platobná disciplína a celková finančná situácia.

Povedzte mu o nás a odkážte ho náš online formulár, ktorý ak vyplní a splní základné predpoklady na získanie pôžičky, peniaze môže mať na účte už na druhý deň.

Kritériá posudzovania bonity sú u nebankových spoločností nastavené nižšie ako u bánk, takže k peniazom sa môže dostať dokonca aj vtedy, ak má zápis v úverom registri.