Bonita a úverové registre – dva strašiaky na úverovom trhu

Dnes je asi každému, kto by si chcel požičať nejaké peniaze, či už z banky alebo od niektorého z mnohých nebankových subjektov pôsobiacich na našom trhu, jasné, že bez toho, aby si ho poriadne preverili, mu len tak ľahko nepožičajú.

Je to celkom logické. Veritelia, nech už sú to banky alebo nebankovky, musia mať o vás dostatok informácií, aby vedeli zhodnotiť, či svoje peniaze dostanú bez problémov naspäť aj s dohodnutými úrokmi, alebo nie. Musia jednoducho zhodnotiť, či nepatríte medzi príliš rizikových klientov.

Ak sa ocitnete v tejto kategórii, vaše šance na získanie akejkoľvek pôžičky sa veľmi prudko znižujú. Nemusí to nevyhnutne znamenať beznádejnú situáciu, no ak vám aj veriteľ požičia, musíte rátať s tým, že RPMN, ktorá hovorí o tom, o koľko pôžičku skutočne preplatíte, môže byť naozaj vysoká.

Ako sa vlastne posudzuje bonita?

Povedzme si to na rovinu: ide o skutočne nenávidené termíny, no všetci veritelia bez výnimky – banky aj nebankové spoločnosti – sa nimi oháňajú pri každom vašom pokuse požiadať o úver. Čo máme presne na mysli? Bonita, solventnosť, či kredibilita. Všetky tieto slovká znamenajú z pohľadu veriteľa jedno a to isté.

mesacne vydavkyIde o to, že si potrebuje zistiť, koľko presne zarábate a aké sú vaše mesačné výdavky. Na základe týchto informácií vie celkom presne a objektívne zhodnotiť, či ste dostatočne „bonitný“ alebo „solventný“ klient, a teda, či budete mať dostatok peňazí na to, aby ste bez problémov utiahli splácanie vášho úveru.

Možno si teraz poviete, fajn, to by nemal byť problém, keď budem splácať pôžičku, vyjde mi to presne na nulu! Pravda je však trochu zložitejšia. Aby ste totiž spĺňali podmienky na poskytnutie úveru, nestačí, aby sa výsledok, ktorý dostanete, ak odrátate vaše výdavky spolu so splátkou úveru od vašich príjmov, rovnal nule! Na účte vám totiž musí každý mesiac zostať aspoň suma životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 198,09 eura (údaj je platný až do 30. 6. 2016)!

Na výsledné určenie stupňa vašej bonity v očiach veriteľa však vplývajú aj iné faktory, ako je váš vek, pohlavie, stupeň dosiahnutého vzdelania, typ zamestnania, rodinný stav, ale aj vaša úverová história.

Ach, tie nešťastné úverové registre…

Tento povzdych je častý a do istej miery je namieste: aj informácie uložené v registroch majú vplyv na výsledné posúdenie vašej bonity, a treba povedať, že veľmi významný! Na druhej strane ich však netreba vnímať len v negatívnom svetle. Ich úlohou je zhromažďovať informácie o klientoch bánk aj nebankových inštitúcií, ktorí si v minulosti zobrali úver, alebo aj v súčasnosti čerpajú úver a ich platobnej morálke (čiže o tom, či splátky uhrádzajú v dohodnutej výške a načas).

Na základe týchto informácií majú veritelia možnosť dôkladne a objektívne zhodnotiť spôsobilosť klientov splácať v budúcnosti svoje finančné záväzky vyplývajúce z úverového vzťahu. Jedným slovom, sú významným filtrom možných „neplatičov“, ktorých zároveň chránia pre neuváženým rozhodnutím zobrať si pôžičku aj napriek tomu, že ľudovo povedané „na ňu nemajú“. Sú teda účinnou bariérou proti neprimeranému a nadmernému „preúverovaniu“ občanov.

Úverových registrov je na Slovensku viacero, niektoré evidujú všetky informácie v súvislosti s úvermi, ale sú aj také, do ktorých sa dostanete len vtedy, ak sa omeškáte so splátkami, z tohto dôvodu sa im aj zvykne hovoriť negatívne registre. V zásade však môžeme hovoriť o dvoch druhoch úverových registrov – do jedných zapisujú údaje banky, do druhých nebankové spoločnosti.

V minulosti boli tieto dva typy registrov oddelené, dnes sú však už prepojené a rovnaký prístup k informáciám o vašej platobnej morálke majú tak banky, ako aj nebankové spoločnosti.

Čo všetko vidia veritelia v registroch?

 • Aké úvery ste si v minulosti zobrali a kedy ste ich splatili
 • Či ste ich splácali riadne, v dohodnutej výške a včas (=vaša platobná disciplína)
 • Aké úvery v súčasnosti splácate
 • Celkový počet úverových zmlúv (sem patrí aj povolené prečerpanie k bankovému účtu alebo kreditná karta)
 • Koľko vám ešte zostáva splátok a v akej výške do úplného splatenia úveru
 • Či niekomu ručíte za splácanie úveru alebo vystupujete ako spoludlžník
 • Čím ručíte pri súčasných a čím ste ručili pri minulých úveroch (napr. zmenka, dom, auto….)
 • Či vám niekedy nejaký veriteľ zamietol žiadosť o úver a dôvod, prečo sa tak stalo

zamietnuta pozickaKritériá na posudzovanie bonity sa u rôznych poskytovateľov líšia

Minca má však vždy dve strany a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Často sa totiž stáva, že všetky ostatné kritériá, ktoré sú pri posudzovaní vašej bonity dôležité, spĺňate takpovediac „na jedničku“, no kvôli tomu, že ste sa v minulosti nie vlastnou vinou na krátky čas dostali do platobnej neschopnosti a omeškali ste sa so splátkami vtedajšieho úveru, veriteľ vašu žiadosť o úver kategoricky zamietne!

Veľakrát sa pritom stáva, že išlo skutočne o drobné problémy, ktoré už máte dávno za sebou a v súčasnej dobe je vaša finančná kondícia na slušnej úrovni. Registre sú však nekompromisné: uchovávajú o vás informácie po celý čas trvania úverového kontraktu a potom ešte ďalších 5 rokov po jeho ukončení.

V praxi sa teda môže ľahko stať toto: ak ste sa pri splácaní „potkli“ povedzme 8 rokov dozadu a odvtedy už patríte medzi ukážkových klientov s výbornou platobnou disciplínou, aj tak vás záznam v registri onálepkuje ako nevhodného kandidáta na schválenie pôžičky.

K tejto situácii najčastejšie dochádza, ak sa uchádzate o úver v niektorej z bánk. Tie sa totiž riadia veľmi prísnymi pravidlami pri hodnotení svojich klientov z hľadiska úverového rizika (hovorí sa tomu aj rating klienta) a len veľmi neochotne vstupujú do úverového vzťahu s klientmi, ktorí majú nízke príjmy a navyše v minulosti – keď aj v minimálnej miere – porušili splátkový kalendár.

Kritériá na posudzovanie vašej bonity nie sú zákonne presne vymedzené, to znamená, že každý poskytovateľ pôžičiek, či už ide o banku alebo nebankovú spoločnosť, ich má nastavené trochu inak.

V súťaži o väčšiu ústretovosť v tomto smere jednoznačne víťazia nebankovky, ktoré sú známe tým, že dokážu veľakrát „prižmúriť oko“ aj nad zdanlivo beznádejným prípadom. Aj tak však platí, že v jedenej pôžičkovej spoločnosti možno so svojou žiadosťou neuspejete, ale v inej vám požičajú bez väčších problémov.

TIP: Ak to s vašou solventnosťou a „bezhriešnou“ minulosťou nevyzerá práve najružovejšie, nestrácajte čas s bankami, ušetríte si zbytočné nervy a sklamanie.  Požiadajte si o pôžičku vyplnením nášho online formulára a skúsení finanční poradcovia nami vybraných popredných nebankových spoločností s vami cez telefón dôkladne preberú vašu situáciu a ponúknu vám najvhodnejšie riešenie doslova ušité na mieru pre vás.

Zamietnutie pôžičky vám nemusia vždy oznámiť!

Nebankové spoločnosti sú navyše známe tým, že napriek tomu, že majú oprávnenie nazerať do úverových registrov, nie vždy túto svoju „výsadu“ aj využívajú. Častý je scenár, keď si vašu platobnú morálku neoverujú, alebo ak aj áno, neberú hneď každú informáciu o vašich minulých ťažkostiach so splácaním nejakého iného úveru ako dopredu podpísaný ortieľ s názvom „pôžička sa zamieta“.

hluchy telefonNádej, že sa tak dostanete k peniazom, ktoré by vám banka jednoducho neposkytla, má u nebankoviek jasnejšie kontúry. Napriek všetkému optimizmu sa však, samozrejme, môže stať, že vám pôžičku neodklepnú ani tu.

Ak patríte medzi tých nešťastníkov, ktorých bonitu nebankovka zhodnotila ako nepostačujúcu na získanie úveru, netreba vešať hlavu a skúsiť to cez inú pôžičkovú spoločnosť, ktorá vám nakoniec môže vyhovieť. Dôležité je však vedieť, že sa stáva, že ak vám nebankovka úver neschváli, vôbec vás o tom neinformuje.

Zo zákona totiž majú túto povinnosť iba banky, ktoré vám musia oznámiť nielen skutočnosť, že váš úver zamietli, ale prezradiť vám aj dôvod tohto negatívneho stanoviska. Nebankové spoločnosti nespadajú pod bankovú legislatívu, takže sa ich táto povinnosť netýka.

A treba povedať, že niektoré z nich to aj náležite využívajú. Potom sa často stáva, že klient, ktorý si požiadal o pôžičku online iba napäto čaká, kedy sa mu konečne ozve operátor danej spoločnosti a nič sa nedeje. Telefón jednoducho zostáva hluchý!

Stáva sa to však častejšie u menších nebankových spoločností. Tie väčšie, solídne, ktoré už pôsobia na našom trhu niekoľko rokov, si zväčša na to dávajú pozor a aj napriek tomu, že zákon im neukladá povinnosť informovať vás o dôvodoch zamietnutia pôžičky, vás kontaktujú a aspoň vám férovo oznámia, že ste so svojou žiadosťou nepochodili a vysvetlia vám aj prečo.

Stopercentne sa však na to spoliehať nemôžete. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si aj náš ďalší článok, v ktorom vysvetľujeme, prečo nebankové spoločnosti niekedy na vašu žiadosť vôbec nezareagujú a prečo rýchle pôžičky nemusia byť vždy také rýchle.

Krátky súhrn – čo všetko má teda vplyv na posúdenie stupňa vašej bonity?

 • Rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami
 • Miera, do akej ste zaúverovaní (koľko ďalších pôžičiek v súčasnosti splácate)
 • Vaša platobná disciplína pri splácaní úverov v minulosti – „prehrešky“ výrazne znižujú vašu dôveryhodnosť a zvyšujú mieru vašej rizikovosti ako klienta
 • Platobná morálka v súvislosti s povinnými odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie (týka sa živnostníkov) – ak máte nedoplatky, často to vedie k zamietnutiu žiadosti o úver
 • Vaše vzdelanie a súčasné zamestnanie
 • Vek, pohlavie a rodinný stav

Záver

Úverové registre sú do istej miery dvojsečným mečom. Na jednej strane vás chránia pred tým, aby ste si bezhlavo nepožičiavali peniaze, keď nemáte istotu, že ich budete schopní v budúcnosti splatiť.

Na strane druhej vám však môžu spôsobiť nemálo problémov a zamiešať karty natoľko, že aj keď ostatné ukazovatele vašej solventnosti ukazujú vo váš prospech, prípadný negatívny záznam o vašej splátkovej disciplíne spôsobí, že k úveru sa nedostanete.

Platí to hlavne u bánk, ale pravda je taká, že aj nebankové spoločnosti si zvyknú svojich klientov preverovať a nepožičajú len tak hocikomu. Vedia však „prižmúriť oko“ a schváliť aj úver, ktorý by banka rezolútne odmietla! Síce možno znížia celkovú sumu istiny (čiže čiastku, ktorú si požičiavate), prípadne si od vás budú vyžadovať nejakú formu ručenia, no aspoň vám požičajú a neobrátia sa vám hneď chrbtom.

Hlavne u nebankoviek preto platí, že keďže sú také benevolentné pri posudzovaní vašej bonity, hlavné bremeno rozhodovania o tom, či si požičať alebo nie, stojí na vás. Vy sami si musíte zvážiť, či je pôžička nevyhnutná, alebo nie a či riziko, ktoré je s ňou spojené nie je vyššie ako celkový prínos vo forme peňazí, ktoré pomocou nej získate.

TIP: Ak ste si zvážili pre a proti a rozhodujete sa pre pôžičku, vyplňte náš krátky online formulár na získanie rýchlej pôžičky do 24 hodín a máte istotu, že získate produkt presne podľa vašich požiadaviek. Bez prehnaného preverovania, zdĺhavej byrokracie a nekonečného čakania na schválenie. Peniaze sa objavia na vašom účte už na druhý deň!