Je SMS pôžička výhodným produktom a na čo si treba dávať pozor?

Eurá - bankovky
Je SMS pôžička výhodným produktom a na čo si treba dávať pozor?
5 (100%) z 1 hlasov

Súčasná ekonomická situácia v spoločnosti prináša množstvo nepredvídateľných komplikácií, ktoré vyžadujú občasné navýšenie svojho stanoveného rozpočtu za účelom vyriešenia takýchto nečakaných prekážok. Avšak nie všetci občania dokážu kedykoľvek čeliť finančným problémom bez prijatia pomoci, takže možnosť získať peniaze prostredníctvom pôžičky sa stáva príležitosťou ako sa jednoducho a urýchlene vysporiadať s nedostatkom prostriedkov. Ak sa ocitnete v podobnom stave a neviete si poradiť, ostáva Vám vyhľadať vhodný produkt.

Pokiaľ sa rozhodujete požiadať o pôžičku, pravdepodobne Vás budú zaujímať dve najzákladnejšie kritéria, od ktorých sa takmer vždy odvíja celková spokojnosť žiadateľov s poskytnutým produktom. Prvým je zaťaženie úrokovými sadzbami a druhým, často pre zákazníkov ešte dôležitejším, je spôsob ako si pôžičku vybaviť a ako bude tento schvaľovací proces prebiehať. Návšteva kontaktného miesta alebo osobné jednanie s pracovníkom poskytovateľa dlhodobo nepatrí medzi využívané formy získavania peňažných prostriedkov. Vybavenie úveru prostredníctvom internetu je stále najobľúbenejšie, ale sms pôžička si postupne získava čoraz väčšiu popularitu medzi žiadateľmi vďaka niektorým benefitom. Je však využitie sms spôsobu naozaj také výhodné ako to poskytovatelia tejto služby prezentujú?

Čo prináša sms pôžička?

Finančná pomoc, ktorú si dokážete vybaviť skutočne jednoduchým spôsobom, teda zaslaním jedinej sms správy s predpísaným textom, je novšia alternatíva úverových programov. Takéto pôžičky majú úspech hlavne u žiadateľov, ktorí majú akútny výpadok finančných zdrojov a potrebujú sa dostať k finančnej pomoci čo najskôr bez naťahovania času. Postupne pribúdajú stále nové spoločnosti, ktoré sa na takýto druh služieb špecializujú a zákazníkom ponúkajú progresívnu stratégiu s cieľom požičať skutočne každému bez akéhokoľvek obmedzenia.

Pôžička prináša nulovú administratívnu záťaž, získate ju aj bez potvrdenia o pravidelnom príjme a zabudnite na ručenie alebo predkladanie účelovosti. Rozmedzie možnej výpožičnej sumy býva obvykle od niekoľkých desiatok po zopár stoviek eur a lehota splatnosti nepresahuje 60 alebo 90 dní. Niektoré spoločnosti majú v portfóliu niektoré doplnkové služby ako predĺženie doby splatnosti, sms upozornenie alebo pripoistenie, ale tieto „výhody“ sú spoplatnené často poriadne predraženými tarifami.

euraAni úrokové sadzby nie sú doménou sms produktov, skôr naopak. Nakoľko sa takéto pôžičky schvaľujú s dobou splatnosti niekoľko dní, predostretý úrok sa zdá primeraný, ale netreba zabúdať, že ročná percentuálna miera nákladov a nominálna úroková miera sú údaje, ktoré najreálnejšie vyjadrujú celkové zaťaženie klienta. Ak by sme teda mali stručne vystihnúť sms pôžičku, musíme vyzdvihnúť jej rýchlosť a jednoduchosť vybavenia, ale chýba jej patričná flexibilnosť, ktorá klientovi prináša individuálne nastavenie požičanej sumy a doby splácania.

Pozor na riziká

Sms pôžičky bývajú zvyčajne najdostupnejšími na trhu kvôli rýchlosti a celkovej nenáročnosti pri samotnom schvaľovaní, avšak neraz práve tento neobmedzený prístup nesie mnohé riziká nielen pre poskytovateľa, ale aj pre žiadateľov. Spoločnosti, ktoré požičiavajú na základe sms správy, absolútne nenahliadajú do úverových registrov, nevyžadujú žiadne dokumenty alebo potvrdenia o príjme a nezaujíma ich ani zábezpeka. Samozrejme, takto vysvetlené kritéria k získaniu zákazníkom nepochybne vyhovujú a vytvárajú dojem ústretovosti a diskrétnosti. Na druhej strane, takýto „ľahostajnejší“ prístup poskytovateľa je ocenený nadhodnotenými poplatkami pri omeškaní splácania alebo akomkoľvek inom porušení zmluvných podmienok, niekedy sa jedná rádovo až o zopár stoviek percent.

Pokiaľ uznávate diskrétny spôsob požičiavania a odmietate stretnutie s poradcom spoločnosti, asi prehliadnete niektoré nevýhody a zvolíte si sms pôžičku ako vhodnú možnosť pre vyriešenie nepriaznivých okolností aj napriek vyšším poplatkom. Čo sa týka osobného kontaktu, je diskutabilné, či by konkrétna spoločnosť umožnila takéto obchodné stretnutie. Ak si to spojíme s informáciou, že niektorí poskytovatelia sms pôžičiek nepatria medzi banky ani nebankovky, nepôsobí to úplne najserióznejšie. Avšak treba zas povedať, že sú tu firmy, ktoré disponujú hlavne pozitívnymi referenciami a ich doterajší úspešní žiadatelia si sms pôžičku skutočne nevedia vynachváliť.

Výhody sms pôžičky :

1. Dostupnosť – Požiadať o sms pôžičku môžu naozaj všetci bez akéhokoľvek rozdielu alebo obmedzenia. Ak ste momentálne dlhodobo alebo krátkodobo nezamestnaní, vôbec to nebude prekážkou k schváleniu, pretože nepotrebujete dokladovať oficiálny príjem. Nemusíte ničím ručiť a prehrešky pri splácaní v minulosti takisto nezabránia prijatiu finančných prostriedkov.

2. Jednoduchosť – Celý postup zvládnete celkom ľahko, žiadosť sa odosiela na schválenie prostredníctvom sms správy, do ktorej je potrebné napísať spoločnosťou predpísaný text a pripojením svojich kontaktných údajov máte žiadosť pripravenú. Potom text odošlete na uvedené číslo a o niekoľko minút obdržíte spätnú správu s vyrozumením o schválení pôžičky.

3. Rýchlosť – Trvanie od odoslania žiadosti po príchod financií na Váš účet je porovnateľné s on-line pôžičkami. Peniaze sa odosielajú ihneď a za niekoľko hodín ich môžete začať čerpať.

4. Bez osobného kontaktu – Táto možnosť sa nemusí vždy vyplatiť, ale prevažnej väčšine zákazníkov sa pozdáva a dokonca ju vyhľadávajú nie kvôli rýchlemu jednaniu, ale kvôli zachovaniu akejsi pomyselnej anonymity. Každopádne dokáže urýchliť všetky úkony spojené so schvaľovaním a spoločnosti zvyšuje renomé, pretože zákazníci túto diskrétnosť oceňujú.

5. Nulová administratíva – Zatiaľ sa pri žiadnej sms pôžičke na slovenskom trhu nevyžadujú administratívne náležitosti, dokonca ani potvrdenie o príjme. Pri celom priebehu jednania by boli byrokratické úkony na obtiaž a pri nízkych sumách a krátkej dobe splatnosti aj zbytočné.

Nevýhody sms pôžičky :

1. Vysoké poplatky a úroky – Poplatky za vybavenie, za predĺženie alebo za iné doplnkové služby sú naozaj poriadne nadhodnotené. Úrokové sadzby nie sú takisto výnimkou a stávajú sa pre tento spôsob požičiavania obrovským mínusom, ktorý môže mnohých žiadateľov hneď odradiť. Výška poplatkov a úrokov je pravdepodobne kompenzáciou za rizikové požičiavanie.

2. Neprimerané sankcie – Penále za omeškanie, za predĺženie splácania bez upozornenia alebo akékoľvek porušenie dohodnutých podmienok zaznačených v zmluve je pokutované vysokými sankciami. Je to ďalšia z veľkých nevýhod, ktorá núti žiadateľov rozmýšľať nad inou spoločnosťou, ktorá bude vychádzať viacej v ústrety pre prípad finančných komplikácií.

3. Pochybné spoločnosti – Nie všetci poskytovatelia sms pôžičiek sú úplne spoľahlivými inštitúciami, takže odporúčame Vám najprv si urobiť svojpomocný prieskum ešte pred samotným výberom konkrétnej spoločnosti. Skúste si zistiť na internete nejaké referencie, pýtajte sa známych, ktorí majú skúsenosti s pôžičkami a pozorne čítajte navrhnutú zmluvu.

Takto sa dokážete vyhnúť problémom a požičiate si od spoločnosti oprávnenej požičiavať.

Povedať, že takáto pôžička je najideálnejším spôsobom získania financií by bolo scestné, SMS pôžičkapretože každý typ úverového produktu nesie takisto rôzne mínusy a ani sms pôžička nepatrí medzi výnimky. Riziká spojené s celkovými nákladmi, ktoré pri niektorých poskytovateľoch sms služieb poriadne preplatíte, nie sú v porovnaní s online pôžičkami do 24 hodín vôbec zanedbateľné. V konečnom dôsledku je dôležité, či uprednostníte ľahkosť spracovania žiadosti pred ďalšími skvelými výhodami, ktoré Vám ponúkame pri požiadaní o pôžičku na našej webovej stránke  https://www.do24hodin.sk, kde si môžete vybaviť peniaze okamžite.

Či Vám kritéria a podmienky sms pôžičky vyhovujú si už musíte zhodnotiť sami, my Vám prinášame ako skvelú alternatívu okamžitú on-line pôžičku do 24 hodín pre každého, ktorej parametre sú jasné a vždy si ich dokážete upraviť presne podľa svojich požiadaviek. Za našou pôžičkou stojí množstvo schválených žiadostí a bohaté skúseností, vďaka čomu sa stala úspešným produktom s prehľadnými podmienkami od maximálne seriózneho poskytovateľa.