Pôžička na vyplatenie exekúcie – aké sú možnosti?

Exekúcia prichádza vtedy, keď nie sme schopní splatiť svoje záväzky. Ide o nútený výkon rozhodnutia, pri ktorom štátom poverená osoba, čiže súdny exekútor od vás vymáha váš nesplatený záväzok voči veriteľovi. Tým môže byť v podstate ktokoľvek, od súkromnej osoby až po telekomunikačného operátora, no veľmi časté sú aj prípady, keď sa do rúk exekútora dostanete pre problémy so splácaním úveru či pôžičky.

Do takejto finančnej tiesne sa väčšina ľudí dostane z objektívnych príčin, napríklad v súvislosti so stratou zamestnania a s ním spojeného stabilného príjmu. Alebo, povedzme, kvôli vážnemu ochoreniu, pre ktoré musíte vziať slabšie platenú prácu či sa zamestnať na polovičný úväzok, v najhoršom prípade zostanete na invalidnom dôchodku.

Finančné ťažkosti môžu, samozrejme, nastať aj zo subjektívnych príčin: to sú všetky situácie, za ktoré si ľudovo povedané „môžete sami“. Napríklad, ak sa vám zníži celkový príjem a tomuto stavu neprispôsobíte rodinný rozpočet, čiže neokrešete svoje výdavky len na tú najnevyhnutnejšiu mieru. Účty, vrátane prípadných dlhov treba platiť a zrazu zistíte, že nemáte z čoho.

Top riešenie – dohodnite si s exekútorom splátkový kalendár

Podľa štatistík sa na Slovensku počet neukončených exekúcii pohybuje okolo čísla 3 milióny a každoročne sa začne približne 500-tisíc nových exekučných konaní. Takže skutočne nejde o ojedinelý problém!

splatkovy kalendarDobrou správou je, že aj ak vám už klope exekútor na dvere, ešte stále to neznamená, že z tejto nepríjemnej situácie už neexistuje žiadna cesta von. Prvou možnosťou je dohodnúť si s exekútorom vhodne nastavený splátkový kalendár. Je to zároveň aj to najideálnejšie riešenie, ktoré vám môžeme odporučiť!

Ak podpíšete dohodu o splátkovom kalendári, váš dlh sa rozdelí na určité časové obdobie a budete ho postupne splácať podobne, ako keby ste splácali pôžičku. Nevýhodou však je, že exekútor v rámci exekučného konania zablokuje majetok, ktorého hodnota zodpovedá celkovej čiastke, ktorú dlžíte, a tak to zostane až dovtedy, kým svoje dlžoby nevyrovnáte.

Ďalšou vo vzduchu visiacou hrozbou je fakt, že exekútor s vami nebude diskutovať o zmene splátkového kalendára, ak zistí, že máte so splácaním problémy. Ak taká situácia nastane, váš dlh aj spolu s exekučnými trovami sa stáva okamžite splatným a exekútor vám zabaví majetok v hodnote celkového dlhu.

Klientom s exekúciou sa zdráhajú požičať i nebankovky

Ak sa teda z nejakého dôvodu – napríklad, pretože nechcete mať dlhodobo blokovaný majetok – rozhodnete, že chcete celý exekučný dlh promptne vyplatiť, ponúka sa možnosť zobrať si na tento účel pôžičku. Aj takýto scenár prichádza do úvahy, ale musíme vás upozorniť, že to nebudete mať ani trochu ľahké. Výrazná väčšina subjektov na slovenskom úverovom trhu – a teraz hovoríme aj o nebankových spoločnostiach – s vami totiž odmietne akúkoľvek komunikáciu práve z dôvodu, že sa voči vám vedie exekučné konanie!

Ak pomýšľate na pôžičku v banke, pravdepodobnosť jej získania sa rovná takmer nule! Banky majú záujem o solventných klientov, o ktorých vedia, že nebudú mať väčšie problémy so splácaním svojich finančných záväzkov. Na tento účel vždy pred samotným schválením (alebo neschválením) úveru vyhodnocujú vašu bonitu a ak prostredníctvom tejto analýzy dospejú k záveru, že ste tzv. nebonitný či úverovo nespôsobilý klient, na potrebnú finančnú injekciu môžete zabudnúť!

Veritelia sa istia založením nehnuteľnosti

zalozenie nehnutelnostiVäčšie šance – aj keď, ako sme už spomenuli, tiež nie práve najsľubnejšie –  máte ak sa po vhodnej pôžičke na vyplatenie exekúcie poobzeráte v ponuke nebankových spoločností. Ale pozor: bez založenia nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípadov k žiadnym peniazom nedostanete! Aj nebankovky sa totiž chránia pred neprimeraným rizikom. A klient, na ktorého je uvalená exekúcia kvôli neschopnosti splatenia svojich súčasných záväzkov, je z pochopiteľných dôvodov v rebríčku rizikovosti na prvom mieste!

Ak nevlastníte nehnuteľnosť, prípadne je váš dom či byt blokovaný z titulu prebiehajúceho exekučného konania, šanca, že vám odklepnú pôžičku na vyplatenie exekúcie je veľmi nízka aj u nebankových poskytovateľov.

Ale jedna možnosť tu predsa je. Existujú aj pôžičky na vyplatenie exekúcie bez ručenia nehnuteľnosťou, ale musíte počítať s maximálnou výškou požičanej sumy maximálne na úrovni 1000 až 1500 eur. V prípade však, že vám na krk dýcha exekútor kvôli pomerne nízkemu dlhu, napríklad kvôli nezaplatenému nedoplatku za plyn či elektrinu, tento typ pôžičky je pre vás vhodným riešením.

TIP: Ak potrebujete získať práve takúto mikropôžičku, vďaka ktorej budete môcť vyplatiť celkový dlh aj s exekučnými trovami, vyplňte náš online formulár. Potrebné peniaze môžete mať na účte už do 24 hodín!

Ak dlžíte vyššie sumy, založeniu nehnuteľnosti sa nevyhnete. Vďaka tejto poistke, ktorá je pre vášho budúceho veriteľa dostatočným krytím rizika, máte šancu získať pôžičku až do výšky 60 či 70 percent z hodnoty nehnuteľnosti.

Väčšina nebankových subjektov vyžaduje na získanie pôžičky na vyplatenie exekúcie splnenie nasledovných podmienok:

  • Trvalý pobyt v SR
  • Vek aspoň 21 rokov
  • Predloženie dokladu o začatí exekučného konania
  • Doklad preukazujúci váš príjem

TIP: Ak chcete získať pôžičku na vyplatenie exekúcie s nastavením parametrov podľa vašej individuálnej situácie, odporúčame vám vyplniť náš online formulár. V krátkom čase vás bude kontaktovať zástupca niektorej z nami overených nebankových spoločností a ponúkne vám najvhodnejšie riešenie.

Ak nepochodíte ani v nebankovke, poslednou možnosťou je požičať si od súkromnej osoby. Ak už inú možnosť nemáte, nezavrhujeme ani toto riešenie, ale dôrazne upozorňujeme, aby ste sa mali na pozore.  Pôžičky od súkromných osôb totiž patria medzi najrizikovejšie a často sa medzi nimi nachádzajú podvodné ponuky. Navyše, súkromní veritelia v drvivom percente prípadov poskytujú iba pôžičky na zmenku, pri ktorých ak čo len raz nedodržíte splátkový kalendár, stanú sa okamžite splatnými a výška pohľadávky môže aj niekoľkonásobne prevýšiť sumu požičaného finančného obnosu!

Záver

Dostať sa do finančných ťažkostí, ktoré vás privedú až k exekúcii, si nepraje asi nikto. Napriek tomu sa to stáva a plakať nad rozliatym mliekom či strkať hlavu do piesku tiež nie je riešením. Ak už bola na vás uvalená exekúcia, v prvom rade sa snažte s exekútorom dohodnúť na vhodnom splátkovom kalendári, vďaka ktorému sa po určitom čase môžete svojich dlhov zbaviť.

Aj tu však platí pravidlo, že najlepšou liečbou je prevencia. Úplne najlepšie je teda žiť tak, aby ste sa vôbec nemuseli zadlžiť. Nie vždy a nie každému sa to však podarí, ale to sú tie v úvode spomenuté objektívne príčiny. Vyhnúť sa však môžete tým subjektívnym príčinám: to v praxi znamená asi toľko, že je vysoko nerozumné žiť nad pomery! Naše staré mamy mali hlbokú pravdu, keď hovorievali, že „vyskakovať sa dá len do tej miery, do akej na to stačí vaša peňaženka“.

Úplne na záver spomenieme ešte jedno dôležité pravidlo: vždy je potrebné si uvedomiť, že ak nemáte na vyplatenie súčasného dlhu a vďaka tomu ste sa dostali do rúk exekútora, je NEVYHNUTNÉ vždy si dvakrát zvážiť a prepočítať, či budete schopní utiahnuť splácanie vašej pôžičky na vyplatenie exekúcie. Matematika v tomto smere nepustí: s jej pomocou totiž nesplatíte len samotný dlh, ale aj súdne trovy a odmenu pre exekútora, plus si musíte pripočítať aj úrok, ktorý býva pri tomto type pôžičiek vysoký, rátajte s cca 30 percentami.

Ak vám aj pri najvyššej miere optimizmu vychádza, že svoju pôžičku na zažehnanie exekúcie nebudete schopní splácať, radšej po nej ani nesiahajte! Niekedy – v podstate až do momentu keď vám ide o strechu nad hlavou – je rozumnejším riešením prísť o časť svojho majetku v exekučnom konaní, ako kvôli nerozumne zvolenej pôžičke len oddialiť problém a nakoniec prísť o majetok celý!

Želáme vám, aby ste svoju nepríjemnú situáciu rozumným spôsobom vyriešili a najviac zo všetkého vám prajeme, aby ste nikdy nemuseli mať nič dočinenia s exekútormi.