Prečo rýchle pôžičky nie sú vždy rýchle?

Prečo rýchle pôžičky nie sú vždy rýchle?
Prečo rýchle pôžičky nie sú vždy rýchle?
5 (100%) z 3 hlasov

Peniaze do 24 hodín! Okamžité odsúhlasenie peňazí! Peniaze druhý deň na účte! Peniaze na účte ešte v deň žiadosti!

Poznáte tieto slogany a heslá? Isto ste sa s nimi už neraz stretli. Je ich plný internet, noviny aj inzeráty. Vábivý slogan sľubujúci vybavenie pôžičky „rýchlosťou svetla“ však nemusí vždy zodpovedať skutočnosti.

V dnešnom článku Vám vysvetlíme prečo sa tieto slogany používajú, aká je vlastne realita a ako sa k pôžičke dostanete čo najrýchlejšie.

Odosielame okamžite, ale…

Všetky reklamné slogany sa snažia vzbudiť záujem budúceho klienta. Navodzujú dojem, že po prijatí žiadosti zamestnanec v momente odosiela peniaze na klientov účet. Celá situácia si ale vyžaduje trpezlivosť. Platí totiž jedna všeobecné zásada.

Peniaze môžu byť odoslané okamžite, no Vaša žiadosť musí byť v prvom rade odsúhlasená.

Práve v lehote odsúhlasenia spočíva celý problém, kedy čakáte na peniaze dlhšiu dobu, než sľubuje reklama.

Čo má vplyv na dobu odsúhlasenia?

Doba odsúhlasenia najčastejšie podlieha konkrétnym úradným hodinám poskytovateľov pôžičiek.

PRÍKLAD: Pani Anna si v piatok večer po práci sadne k internetu. Zaujme ju slogan „Peniaze na účte do 24 hodín!“.

„Perfektné!“, pomyslí si pani Anna. „Teraz máme osem hodín večer, takže zajtra o tomto čase si pôjdem do bankomatu vybrať svojich 500 €.“

V sobotu večer pani Anna netrpezlivo vkladá kartu do bankomatu a čaká ju zdesenie – účet zíva prázdnotou! V Anne kypí zlosť, pretože peniaze nemá aj napriek akútnej potrebe. Vracia sa domov, sadá za počítač a volá infolinku. Nikto sa však nehlási! Po podrobnejšom skúmaní  si na stránke všimne uvedenú klauzulu:

„K žiadostiam o úver pristupujeme počas pracovných dní medzi 08:00 – 17:00 hod. Žiadosti odoslané mimo pracovnej doby a počas sviatkov budú vybavené počas úradných hodín.“

To pani Annu upokojí a skutočne, v utorok ráno jej na účte „svieti“ 500 euro. Od odoslania žiadosti v piatok večer teda uplynulo vyše 2,5 dňa, no poskytovateľ svoje slovo dodržal a postupoval v súlade s verejne uvedenými podmienkami. Nie každý ale má trpezlivosť ako pani Anna.

Pani Anna čaká na pôžičku

Pani Anna čaká na pôžičku

Na našej stránke je rovnaká možnosť požiadať o pôžičku, ktorá taktiež zabezpečuje peniaze do 24 hodín. Záleží však kedy záujemca odošle svoju žiadosť.

 TIP: Ak žiadate o úver prostredníctvom kontaktných formulárov, zistite si kedy ich bude poskytovateľ vybavovať. Informáciu nájdete na stránke v často kladených otázkach (FAQ) alebo obchodných podmienkach.

Čas potrebný na presun peňazí

Opäť jeden z vplyvov, ktorý záujemcovia radi ignorujú. Na stránkach s rýchlym odsúhlasovaním pôžičiek zvyčajne narazíte na klauzulu: „Rýchlosť doručenia závisí od konkrétnej banky a môže sa tak predĺžiť.“

Je bežné, že pokiaľ poskytovateľ presúva peniaze z VÚB banky klientovi s účtom vo VÚB, suma bude pripísaná najneskôr na druhý deň.

Pán Eugen má však účet v ČSOB banke, kde prevod trvá viac než 2 pracovné dni! Eugen sa začína hnevať a zákaznícka linka poskytovateľa je opäť pod náporom sťažností.

Neodsúhlasenie pôžičky

Eugenovi pôžičku odsúhlasili, ale peniaze stále nedostal

 

TIP: Vždy si overte aké banky budú v transakcii zúčastnené, prípadne sa ich na to priamo spýtajte. Operátori na zákazníckych linkách Vás budú informovať o maximálnej lehote doručenia.

Zle vyplnená žiadosť

Denne nám prichádza do schránky množstvo žiadostí o pôžičku. Aj napriek tomu, že tieto formuláre sú v najjednoduchšom možnom formáte, stále sa nájdu záujemcovia, ktorí potrebné údaje jednoducho nevyplnia.

PRÍKLAD: Pán Jozef na internete našiel nezáväzný kontaktný formulár. V ňom bola uvedená kolónka pre telefónne číslo.

Pán Jozef sa zamyslí: „No, číslo radšej neuvediem. Čo ak mi potom budú vyvolávať a otravovať s reklamami?“ Ďalšia kolónka je pre e-mailovú adresu. Pán Jozef premýšľa:

„To tak! Dosť čo mám plný email iných SPAMov, ešte aby mi títo posielali ďalšie!“ .

Podobne pán Jozef uvažuje aj nad ostatnými povinnými položkami. Po jednom – dvoch dňoch pán Jozef netrpezlivo útočí na mail poskytovateľa:

Kde sú moje peniaze? Prečo ma nikto nekontaktoval? Buď tam spíte alebo iba klamete!“

Nie, pán Jozef. My sme sa s Vami iba, bohužiaľ, nemali ako skontaktovať. Vašu predstavu o pôžičke síce máme, ale ostávate v anonymite a my sa Vám nemáme ako ohlásiť.

Neostávajte v anonymite pre poskytovateľov pôžičiek

Pán Jozef ostal pre poskytovateľa pôžičky v anonymite

 TIP: Pokiaľ Vás formuláre vyzvú k vyplneniu údajov, neváhajte. Poskytovatelia budú žiadať iba tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre odsúhlasovanie pôžičky a komunikáciu. Nič menej, nič viac.

Bojíte sa zneužitia osobných údajov?

Seriózni poskytovatelia majú všetky údaje zozbierané od klientov veľmi dobre chránené. Slúžia im na to rôzne bezpečnostné certifikáty a prísne strážené databázy.

Navyše na to, aby mohol ktokoľvek narábať a Vašimi osobnými údajmi, potrebuje Váš súhlas. Bez neho sa dopúšťa minimálne priestupku voči zákonu, ktorý môže byť trestne postihovaný.

Ak máte podozrenie, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, kontaktujte príslušné orgány. Tie Vám vyjdú v ústrety.

Nízka bonita a „zlé mravy“ žiadateľa

Mnohí poskytovatelia dnes konajú nie príliš slušne vo vzťahu ku žiadateľovi. Často sa stáva, že na žiadosti vôbec nezareagujú. Vysvetlíme Vám prečo.

Poskytovatelia nie sú nijak zo zákona povinní informovať žiadateľa o tom, že mu pôžičku neodsúhlasili, a teda zamietli žiadosť.

PRÍKLAD: Pán Marián má nesplatené úvery u iného veriteľa a o pomoc žiada konkurenciu. Žiadosť odošle jeden, dva, možno aj trikrát, no stále sa nikto neozýva a peniaze nikde. Vzniká tak otázka:

„Dostali moju žiadosť? Odsúhlasia mi ju? Ozve sa konečne niekto, aby ma informoval?“

Marián však netuší, že poskytovateľ si dávno overil jeho minulosť v registroch neplatičov, a taktiež zistil, že má nedoplatok na sociálnom poistení. So splácaním pôžičky by pravdepodobne mal problém a pre veriteľa sa stáva rizikom. Veriteľ sa teda rozhodne ďalej s pánom Mariánom nekomunikovať.

Nech to znie akokoľvek kruto, je to súčasná realita. Žiadny poskytovateľ, ani banka ani nebankovka, si vedome nenechá ujsť možnosť uzatvoriť úverovú zmluvu. Musí však veriť v schopnosť klienta pôžičku splatiť.

Pán Marián márne čaká na spojenie s veriteľom

Pán Marián márne čaká na spojenie s veriteľom

 

 TIP: Vždy si preštudujte podmienky pre odsúhlasenie pôžičky ešte predtým, než odošlete žiadosť . Rovnako postupujte aj vtedy, keď sa chystáte pôžičku vybavovať osobne na pobočke. Ušetríte si tak zbytočný stres a čas.

Kto pôžičku určite nedostane?

Často sa aj nám v do24hodin.sk stáva, že o peniaze žiadajú ľudia, ktorí ich jednoducho dostať nemôžu.
Zvyčajne sú to neplnoleté osoby, ktoré zo zákona nie sú oprávnené vôbec sa o pôžičky zaujímať. Inokedy zas ide ľudí vo veľmi pokročilom veku. Dôchodcovia majú taktiež nárok na pôžičku, no vek je limitovaný. Osoby staršie ako +/- 65 rokov pôžičku nedostanú.

Ďalší, ktorí sa môžu so slovenskou pôžičkou rozlúčiť, sú osoby s pobytom mimo územie SR. 99% poskytovateľov pôžičiek poskytuje výhradne Slovákom, prípadne osobám s trvalým pobytom na Slovensku. To isté sa týka aj ľudí, ktorí síce sú Slováci, avšak zarábajú a príjem zdaňujú inde, než v SR. Opäť skupina bez nároku na pôžičku.

Najčastejším dôvodom zamietnutia je absencia príjmu

Opäť začneme známymi frázami:

„Pôžička pre nezamestnaných! Pôžička aj bez doloženia príjmu! Pôžička bez práce!“ a mnohé ďalšie verzie sloganu s rovnakým významom.

Problém spočíva v tom, že nikto plnoletý nie je úplne bez príjmu. Príjem neznamená výhradne to, že pracujete a za prácu dostávate plat.

Príjem je každé euro, ktoré sa Vám pravidelne pripisuje na účet.

 • Nezamestnaní? – dávky v hmotnej núdzi, príspevok v nezamestnanosti
 • Rodičia na MD? – materský príspevok
 • Dôchodcovia? – dôchodok
 • Študenti? – zárobok z brigád, sociálne a prospechové štipendium
 • Zdravotne postihnutí? – invalidný dôchodok, poistné plnenie a pod.

Každý sa dokáže preukázať nejakým príjmom. Otázkou je koľko Vám na základe týchto slabších príjmov poskytovateľ ponúkne, ale máte možnosť dostať sa aspoň k nejakým peniazom, i keď to nemusí byť práve suma, ktorú si predstavujete.

 TIP: Potvrdenie o príjme (poberaní príspevku) Vám nemusí vystaviť priamo zamestnávateľ alebo platca príspevku. Vo väčšine prípadov postačuje aj výpis z bankového účtu za posledné 2 – 3 mesiace. Ten dokáže vytvoriť aspoň približnú predstavu o schopnosti klienta splácať požičané.

Dostanem teda peniaze do 24 hodín?

Áno, stále sú možnosti kedy získate peniaze na účet do druhého dňa. Na to je však potrebná ideálna „konštelácia“ skutočností, a to:

 • Dokážete doložiť potvrdenie o príjme na počkanie
 • Nemáte podlžnosti a nie ste evidovaní v registroch neplatičov
 • Žiadosť odosielate počas úradných hodín poskytovateľa
 • Máte rovnakú banku ako poskytovateľ
 • Žiadosť vyplníte úplnými a aktuálnymi údajmi
 • Zanecháte na seba kontakt
 • Máte zriadené on-line konto u poskytovateľa

Ak spĺňate tieto kritériá, peniaze môžete mať peniaze na účte už zajtra!

Podmienky sa však týkajú pôžičiek, o ktoré sa žiada a odsúhlasujú sa prostredníctvom internetu. Momentálne sú veľmi obľúbené tzv. SMS pôžičky, prípadne výhradne online pôžičky.

Pri nich má opakujúci sa klient zriadené vlastný účet – konto na stránkach poskytovateľa. Veriteľ má o klientovi podrobný prehľad vrátane jeho aktuálnej bonity a splátkovej disciplíny v minulosti.

Poskytovateľovi vtedy stačí zaslať SMS správu alebo on-line žiadosť v požadovanom tvare a peniaze sú bezodkladne odoslané okamžite (opäť záleží na banke veriteľa a klienta). Rýchlejší spôsob doručenia peňazí na účet v súčasnosti neexistuje.

Záver

Týmto článkom sme nechceli obhajovať rôzne pofidérne spoločnosti, ktoré ľudí iba naťahujú o čas a často aj o peniaze formou poplatkov. Cieľom bolo vysvetliť reálne dôvody pre oneskorené doručenie peňazí, ktoré klient očakáva do 24 hodín.

Vždy si pozorne prečítajte podmienky, lehoty a obmedzenia, ktoré každý seriózny poskytovateľ zverejňuje. Pokiaľ hľadáte najrýchlejšiu pôžičku, dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom nezáväzného formulára.