Študentské pôžičky – kde môžu o ne študenti požiadať?

Študentská pôžička

Na študentov sú kladené čoraz väčšie nároky nielen po stránke študijnej, ale takisto aj tej finančnej. Aj keď existujú formy štipendií, ktoré majú za úlohu finančne vypomáhať sociálne slabším návštevníkom univerzít s nákladmi vynaloženými priamo k štúdiu na vysokej škole a k úhrade všetkých poplatkov za internátne alebo privátne ubytovanie, málokedy je to čiastka, ktorá úplne vystačí na pokrytie všetkých vzniknutých výdavkov. Študenti sa tak často ocitajú na hrane a neraz musia rozmýšľať nad nejakou adekvátnou finančnou výpomocou.

Pokiaľ patríte k vysokoškolským študentom zo slabších finančných pomerov a občas sa ocitnete v nejakých problémovejších obdobiach spojených s nedostatkom peňazí určených na štúdium, môže byť dosť pravdepodobné, že myšlienka získania nejakej výhodnej pôžičky Vám opakovane napadne. Avšak získať ako študujúca osoba pôžičku nie je vôbec také jednoduché, nakoľko len minimum študentov vykonáva popri návšteve školy nejakú trvalú pracovnú činnosť prinášajúcu pravidelný zárobok. Vzhľadom na túto skutočnosť existuje veľké množstvo zamietnutých žiadostí práve od študentov vysokých škôl, ktorí často nepochodili a museli zháňať náhradné riešenie, vďaka ktorému dokázali problémy vyriešiť.

Pôžička pre študentov

Dnes už našťastie existujú výnimočné úverové produkty špeciálne určené výhradne iba pre finančné požiadavky vysokoškolákov, ktoré sú poskytované študentom a podľa toho sú aj prispôsobené všetky parametre celej pôžičky. Podmienky získania takéhoto unikátneho programu takisto zodpovedajú potrebám študentov, takže zohľadňujú vek, formu štúdia a ďalšie potrebné kritéria. Keďže študenti patria všeobecne k zvýhodnenej spoločenskej skupine, aj výška úrokových sadzieb a celkové obdobie splácania navrhnuté poskytovateľom vychádza týmto žiadateľom maximálne v ústrety a snaží sa im zjednodušiť podmienky.

Kde majú študenti žiadať o pôžičku?

Otázka ako a kde sa obrátiť s cieľom získať finančnú pomoc prostredníctvom pôžičky je určite opodstatnená, nakoľko ste dobre oboznámený s nie najpriaznivejšou situáciou ohľadom požičiavania študentom. Avšak situácia na Slovensku sa zlepšuje aj v tejto oblasti a rivalita medzi konkurenciou zjednodušuje pravidlá smerom k menej náročnému posúdeniu žiadosti.

Pokiaľ by sme vzali do úvahy požiadavku dostať sa k porovnateľne vyšším cifrám presahujúcim 1000€, tak tých správnych poskytovateľov vôbec nenájdeme veľa. Aj keď pravdupovediac nebude to zákazníkom vôbec na škodu, pretože tých zopár stojí za to a boli by v prípade zháňania pôžičky perfektnou voľbou vďaka cenným skúsenostiam, obozretnosti a maximálnej flexibilnosti celého portfólia.

Niektoré banky ponúkajú úvery, ktoré nie sú špeciálne pre študentov, ale sú im taktiež k dispozícii, samozrejme za predpokladu splnenia všetkých požadovaných podmienok. Čo sa týka nebankoviek, je všeobecne známa ich lepšia dostupnosť finančne slabším skupinám obyvateľstva a keď sa rozhliadneme po drobných pôžičkách s okamžitým vybavením, ktoré nepotrebujú žiadne potvrdenie o príjme, tak majú študenti dvere otvorené dokorán. Akurát si musia vystačiť s nízkymi výpožičnými sumami, čo by im ako oficiálne nepracujúcim občanom malo úplne stačiť v záujme platobnej solventnosti.

Význam študentských pôžičiek 

Ak si nejaký študent vyberie špeciálny pôžičkový produkt spĺňajúci jeho ekonomické nároky, pravdepodobne ho k tomuto konečnému rozhodnutiu prinútia niektoré z uvedených dôvodov.

Financovanie štúdia – Obdobie, keď mohol študovať bez problémov úplne každý, kto mal skutočný záujem o nadobúdanie nových vedomostí, je už preč a dnes sa stalo vysokoškolské štúdium takisto rozpočtovou otázkou. Samozrejme, študovanie je stále určené pre všetkých bez akýchkoľvek sociálnych alebo národnostných rozdielov, veď sme slobodná krajina, ale celková študijná príprava na svoje celoživotné povolanie si vyžaduje docela slušný obnos peňazí.

Nie je to len o nadaní a znalostiach, ani o najlepšie vypracovanej práci. Financovanie štúdia

Študentská pôžička

sa stáva čoraz viac náročnou záležitosťou, ktorú zatiaľ cítia len občania s nízkymi príjmami. Absolvovanie akéhokoľvek učebného odboru prináša pravidelné výdavky vo forme neustáleho nakupovania novej literatúry, cestovné náklady a jednotlivé poplatky zahrnuté v študijnom odbore, ktoré nie sú vysoké, ale pri kvartálnom spoplatnení sa tá čiastka zaujímavo nazbiera. Akokoľvek môžeme byť nespokojní so študijnými pomermi, je to realita a pokiaľ chceme mať vzdelanie, musíme míňať peniaze aj na tieto účely. Študentská pôžička je naozaj možnosťou pre všetkých, ktorí sa nemajú kam obrátiť pri nutnosti pomoci.

Peniaze na zlepšenie životných podmienok – K pokojnému prechádzaniu jednotlivými semestrami a následnému úspešnému absolvovaniu školy je potrebný určitý životný štandard, ktorý má študentom spríjemňovať hodiny tvrdej práce. Aj bývanie ovplyvňuje vo veľkej miere naše výkony, preto by sme mali dbať o neustále zlepšovanie životných podmienok, pokiaľ nám to samozrejme dovoľuje súčasná situácia. Povedzme si otvorene, že obytný stav slovenských internátov je trošku zaostalý a náročnejším študentom môže spôsobovať bývanie v nevyhovujúcom prostredí riadne problémy s koncentráciou pri učení. Takisto aj privátne bývanie nemusí byť úplne najideálnejšie a obidve „skupiny obyvateľov,“ internátni aj privátni si zaslúžia niečo viac.

Preto môžu využiť služby poskytovateľov pôžičiek a vďaka nim si nakúpiť lepšie spotrebiče, zaobstarať kvalitnejší nábytok alebo len jednoducho uskutočniť skrášlenie priestoru podľa svojich predstáv. Samozrejme, že pôžička je k dispozícií aj v prípade iného nedostatku financií, napríklad na zaplatenie ubytovania, keď meškáte alebo viete, že tento mesiac na to prostriedky neostali kvôli iným zvýšeným výdavkom. Prečo nie, pokiaľ nevychádzate s peniazmi a potrebujete zopár stoviek, ktoré dokážete pohodlne splatiť.  

Finančné zdroje na výnimočné účely – K vysokoškolskému životu a vyplneniu voľného času nepochybne patria aj spoločenské akcie, na ktorých sa spolužiaci spoznávajú a vo vyšších ročníkoch utužujú kolektív. Lyžiarske zájazdy, výlety do zahraničia alebo iné slávnostné večierky sú finančne náročnou záležitosťou, veď uznajte sami. Zmeškať takéto neopakovateľné dobrodružstvo by v budúcnosti mohlo zamrzieť, preto je mnoho študentov rozhodnutých získať peniaze aj prostredníctvom pôžičky. Ďalšou jedinečnou udalosťou v živote každého úspešného študenta sú promócie. K nim patrí veľkolepá oslava s najbližšími,

Pôžička pre študentov na lyžovačku

vychutnanie si niekoľkoročného úsilia a poriadna párty. Oželieť promócie kvôli nedostatku financií by bolo nespravodlivé, nakoľko dotyčná osoba skutočne drela zopár rokov a takúto oslavu si zaslúži. Čo s peniazmi, keď chýbajú? Aj v tomto prípade je pôžička riešením, ktoré sa môže zísť a vďaka nej si žiadateľ vychutná pozitívne dojmy z ukončenia dlhého štúdia.

Pôžička ako pomoc pri riešení rodinných problémov – Táto príčina, kvôli ktorej ľudia siahajú po pôžičke nie je celkom obvyklá, ale existuje mnoho študujúcich žiadateľov, ktorí požiadajú o peniaze z jednoduchého dôvodu. V spoločnosti, na ktorú sa so žiadosťou obrátili, majú nastavené kritéria schválenia tak, že jediným možným členom rodiny, ktorému pôžičku schvália, je práve študent/študentka. Rodičia alebo súrodenci môžu byť nezamestnaní alebo zarábajú formou takého pracovného pomeru, že to požiadavkám konkrétnej spoločnosti absolútne nevyhovuje. Posúdiť, či je vhodné vziať si pôžičku ako prostriedok na pomoc rodine alebo priateľom pri chýbajúcich peniazoch musíte sami. Samotné štúdium Vás pripraví o dostatok peňazí, ale táto možnosť je k dispozícií a je iba na Vašom rozhodnutí, či ju plánujete poňať za tú najsprávnejšiu pre vyriešenie momentálnych prekážok.

Stručne a výstižne povedané, pôžička pre študentov je jedným z možných variantov ako sa dostať z nepríjemnej situácie von a skúsiť vyriešiť svoje finančné problémy bez zbytočného zaťažovania najbližších známych. Toto riešenie je podporené ústretovosťou a flexibilnosťou služieb finančných inštitúcií, ktoré nezabudli ani na študentov ako sociálne slabšiu skupinu.

Máte so schvaľovaním pôžičky samé negatívne skúsenosti spojené so zamietnutím žiadosti práve kvôli tomu, že ste študentom a nechceli Vám požičať? Mali ste doteraz akékoľvek problémy dohodnúť sa s konkrétnym poskytovateľom na získaní pôžičky za primeraných podmienok? Prístup finančných spoločností k študujúcim občanom nie je príliš ústretový, ale existuje vhodné riešenie ako sa napriek tomuto spoločenskému statusu dá celkom ľahko dostať k peňažným prostriedkom za predpokladu predloženia potvrdenia o príjme.

Zvoľte si ako najideálnejšie riešenie na bezproblémové financovanie vysokoškolského štúdia okamžitú on-line pôžičku od nás a využite naše efektívne služby, ktoré Vám garantujú peniaze ihneď do 24 hodín od schválenia žiadosti. Peniaze do výšky 1500€ s ďalšími zaujímavými doplnkovými výhodami pre všetkých, ktorí zháňajú finančnú pomoc. Žiadosť o pôžičku môžete vyplniť tu.