Získať pôžičku pre nezamestnaných je v dnešnej dobe problém

Pôžička pre nezamestnaných

Najväčším nedostatkom finančných zdrojov sa môžu prevažne vždy „pochváliť“ práve dlhodobo nezamestnaní občania. Aj v prípade, že po strate práce disponovali nejakými úsporami, niekoľko mesačné obdobie nezamestnanosti ich kvôli vysokým nárokom dnešnej doby dokáže pripraviť o nemalé nasporené čiastky. Pokiaľ sa nedarí obsadiť pracovné miesto, „diera“ v rozpočte sa bude stále viacej rozširovať a postupne bude potrebné hľadať nejaké adekvátne riešenie, vďaka ktorému bude možné pokryť tie najdôležitejšie rodinné výdavky.

Pôžička pre nezamestnaných

Môže sa vyskytnúť viacero dôvodov, na základe ktorých budete nútení siahnuť po pôžičke ako najvhodnejšom riešení. Zlé dojmy z pýtania financií od rodiny či priateľov, nesplatené dlžoby z minulosti u známych alebo cieľ zvládnuť svoje finančné problémy sám, bývajú najčastejšími príčinami ovplyvňujúcimi rozhodnutie pri samotnom zažehnávaní nežiadaných ekonomických problémov. Pokiaľ momentálne patríte do skupiny nezamestnaných, pôžička Vám pravdepodobne dokáže pomôcť. Avšak otázkou zostáva, či je také jednoduché ju získať.

Aké sú hlavné príčiny zamietnutia žiadostí o pôžičku?

Poskytovatelia pôžičiek majú množstvo skúsenosti so zamietnutím žiadosti práve kvôli nezamestnanému stavu žiadateľa. Z pohľadu zákazníka sa takéto „odmietnutie“ môže javiť ako neodôvodnené, ale keď sa na to pozrieme z perspektívy spoločnosti poskytujúcej pôžičku, nájdeme niekoľko rozumných argumentov prečo je ťažké vstupovať do rizika a požičiavať peniaze záujemcom, pri ktorých nie je stopercentná garancia vrátenia požičanej čiastky späť. Čo vedie finančné inštitúcie k rozhodnutiu nevyhovieť žiadostiam bez preukázania príjmu?

1. Žiadatelia nemajú pravidelný (oficiálny) príjem

To, že žiadatelia nedokážu predložiť potvrdenie o pravidelnom mesačnom príjme, býva nepochybne najväčšou prekážkou, kvôli ktorej majú nezamestnaní občania problém získať peniaze prostredníctvom pôžičky. Spoločnosti poskytujú svoje úverové produkty podľa vopred stanovených kritérií, ktoré je potrebné za účelom schválenia žiadosti bezodkladne splniť. Medzi týmito podmienkami často vyniká aj nutnosť predkladania akéhokoľvek právoplatného potvrdenia o pravidelnom  mesačnom zárobku, najlepšie vystaveného a podpísaného priamo zamestnávateľom, ktorý na potvrdenie môže uviesť aj potrebné základné informácie.

Pokiaľ ste aktuálne bez práce, takéto potvrdenie nemôžete vlastniť, čo pre Vás bohužiaľ znamená sťažené jednanie s poskytovateľmi pôžičiek. Samozrejme, na trhu pôsobí zopár serióznych spoločností, ktorí absolútne nevyžadujú predkladanie dokumentov dokazujúcich Vaše zárobky, ale zväčša sú to inštitúcie, ktoré sa špecializujú na krátkodobé pôžičky v rozsahu niekoľkých desiatok alebo stoviek eur (napr. SMS pôžičky) a doba splatnosti nikdy nepresahuje dva alebo tri mesiace.

Čiže v prípade potreby väčšej sumy a vzhľadom na pravdepodobnosť, že nebudete schopní peniaze vrátiť za niekoľko týždňov, ale potrebujete si nastaviť splatnosť dlhodobejšie, takéto minimálne pôžičky nazývané aj predvýplatné Vám príliš veľa nepomôžu.

2. Neexistuje záruka vrátenia peňazí

Eurá - bankovkyNech sú žiadatelia o pôžičku akokoľvek spoľahliví a bezproblémové splatenie pôžičky bez zbytočných komplikácií myslia maximálne úprimne, niekedy jednoducho môže nastať krízová situácia, keď finančné problémy zákazníka vyvrcholia a zvrtnú sa do úplnej platobnej insolventnosti. K takémuto stavu majú najbližšie práve nezamestnaní občania, ktorí sa na rozdiel od pracujúcich nemôžu spoľahnúť na príchod finančných prostriedkov vo forme výplaty budúci mesiac a preto nemajú žiadnu istotu, že v prípade momentálnej neschopnosti splácať to dokážu dobehnúť v nasledujúcom mesiaci.

Práve takto sa dá zdôvodniť, prečo finančné spoločnosti nechcú požičiavať ľuďom bez zamestnania a radšej si pred samotným schvaľovacím procesom preskúmajú ekonomické pomery žiadateľa. Potvrdenie o poberaní zárobku, ktorý je postačujúci vzhľadom na limitované podmienky nastavené poskytovateľom, sa stáva akousi obchodnou garanciou, že žiadateľ bude spôsobilý riadne a pravidelne splácať požičané peniaze, čím v obchodnom vzťahu nevzniknú žiadne problémy a obe strany otvoria dvere pokračovaniu vzájomnej spolupráci. Ak nemôžete predložiť takéto potvrdenie, Vaša vytipovaná spoločnosť nebude disponovať práve takouto pomyselnou zárukou, takže Vám žiadosť rovno zamietne a budete odkázaní vyhľadať nejaké alternatívne riešenie.

Pre mnohých poskytovateľov je riziko spojené s požičiavaním nezamestnaným  privysoké a radšej sa tomuto kroku vyhnú, aby následne nemuseli svojich zákazníkov ťahať po súdoch a pokaziť si perspektívu do budúcnosti. Ak si klient prácu nájde, ihneď môže o úver požiadať.

3. Pomer príjmov a výdavkov nie je postačujúci

To, či záujemca o pôžičku ostane aj po odpočítaní všetkých výdavkov stále v plusových číslach, nezávisí celkom od štatútu zamestnaného alebo nezamestnaného. Aj rodiny s vysokými príjmami môžu byť len tesne v pluse, nakoľko majú obrovské náklady a pri splácaní pôžičky by sa dostali do komplikácií. Samozrejme, pri nezamestnaných je tento predpoklad omnoho vyšší, pretože príjem vyplývajúci z poberania štátnych príspevkov je iba sotva postačujúci na pokrytie základných životných potrieb, nie ešte na každomesačnú  úhradu splátok. Vzhľadom na životnú úroveň alebo štandard Slovákov žijúcich zo sociálnych dávok, je v drtivej väčšine jasné, že takíto občania si nemôžu dovoliť splácať niekoľko ďalších desiatok eur každý mesiac po dobu niekoľkých rokov.

Aj tento činiteľ je vždy zohľadňovaný každým poskytovateľom, ktorý bez potvrdenia o príjme peniaze nepožičiava. Preverenie celkového finančného „zdravia“ klienta je dôležitou súčasťou pri schvaľovaní pôžičky za účelom eliminovania akéhokoľvek rizika spojeného s platobnou nespôsobilosťou.

Požičiavať iba s potvrdením o príjme je vlastne pomocou

Na prvý pohľad sa môže javiť vyžadovanie potvrdenia o príjme ako úplne obmedzujúci krok, ale istotne má svoj význam. Predstavte si napríklad situáciu, že potrebujete čo najsúrnejšie zohnať sumu vyššiu ako 1000€, pretože ste dostali vyrozumenie o zahájenom exekučnom konaní. Ste nezamestnaní, finančné prostriedky Vám chýbajú určite viacej ako inokedy a nepríjemná správa od exekútora Vás motivuje konať rýchlo a možno nie celkom premyslene.

Pôžička pre nezamestnaných

V takejto chvíli požiadate okamžite o pôžičku bez dôkladného uváženia a poskytovateľ Vám ochotne vyhovie. Pri podpise zmluvy prekypujete odhodlaním, že splácanie nejako zvládnete, ale postupom času zisťujete, že ste vo väčších finančných problémoch ako predtým a máte ešte väčšie dlžoby. Teraz bude neskoro povedať, že ste spravili chybu a uznať stratégiu finančných inštitúcií, ktoré vykonávajú nezamestnaným občanom akúsi ústretovú službu, vďaka ktorej ušetria ľuďom bez práce ďalšie náklady spojené s pôžičkou a v konečnom dôsledku pomáhajú žiadateľov uchrániť pred problémami.

Teraz už poznáte tie najhlavnejšie dôvody, prečo je príliš komplikované získať pôžičku v prípade nezamestnanosti. Avšak vynikajúcou správou je, že ak sa poobzeráte po kvalitných produktoch, dokážete medzi nimi nájsť jeden spoľahlivý program, ktorý je určený všetkým dôchodcom, študentom a dokonca aj mamičkám na materskej dovolenke, ktorí sú takisto oficiálne nezamestnanými. Žiadatelia patriaci do ktorejkoľvek z týchto skupín u nás dokážu získať finančnú pomoc bez ohľadu na nezamestnanosť. Pri poberaní takýchto štátnych príspevkov je zaručené, že budú vyplatené za každých okolností, keďže k príjemcom putujú zo štátnej pokladnice, takže pôžička do 24 hodín je vhodná aj pre týchto záujemcov bez nutnosti disponovať potvrdením o príjme. Veď koniec koncov, aj táto forma príjmu je pravidelná a pokiaľ bude preukázaná, schváleniu pôžičky nebráni žiadna ďalšia prekážka.

Okamžitá pôžička do 24 hodín vhodná aj pre ľudí, ktorí v súčasnosti nepracujú z dôvodu štúdia, materskej dovolenky alebo poberania dôchodku. Produkt, s ktorým budete mať pri sebe dôveryhodného partnera a peniaze začnete čerpať okamžite už o pár hodín, to je pôžička do 24 hodín, ktorú si u nás dokážete vybaviť úplne jednoducho.